VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında Sirküler yayımlandı. Meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci güne uzatıldı. Sirküler uygulamasında; eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi meslek mensubunun yakını kabul edilecek. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız  https://www.gib.gov.tr/node/140194

https://www.gib.gov.tr/node/140194

 sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort sakarya avukat resim yükle webmaster forum