TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/191 “2020 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/192 “2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/193 “2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/194 “Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri Yükseltildi”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/195 “2020 Yılı Harç Tutarları”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/196 “Yapılandırma Taksitleri ile Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %1,6 Olarak Belirlenmiştir”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/197 “2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/198 “2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/199 “2020 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler Arttırılmıştır”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/200 “2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/201 “Tecil Faiz Oranı Yıllık %15’e Düşürüldü”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/202 “Gecikme Zammı Oranı Aylık %2’den, %1,6’ya İndirildi”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/203 “Varlık Barışından Yararlanma Süresi 30.06.2020’ye Uzatıldı”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/204 “Ocak-Temmuz 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları Artmıyor”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/205 “İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İade Talep Süresi Uzatıldı”

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2019/206 “İmalat Sanayiine Yönelik (US-97 Kodu: 15-37) Düzenleyen Yatırım Teşvik Belgelerine Yönelik Yatırım Katkı Oranları”