Haberler

Son Duyurular

Trend Haberler

3 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILACAK STAJA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

3 Kasım 2012 tarihinde yapılacak staja giriş sınavı başvuru süresi 7 Eylül 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. İlk kez sınava katılmak isteyen adaylar TEOS sistemi üzerinden sınav başvurularını yaptıktan sonra dosyalarını 7 Eylül 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamıza teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu duyuru için tıklayınız

2012 YILI NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ÇİĞ SÜT DESTEKLEME İCMALİ

2012 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Çiğ Süt Destekleme İcmali kontrollerinin yapılarak varsa farklılıkların düzenlenerek En Geç 03.09.2012 Pazartesi günü Mesai Saati Bitimine Kadar Tarım İl Müdürlüğü’ne Verilmesi Gerekmektedir. 2012 YILI NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ÇİĞ SÜT DESTEKLEME İCMALİ’ ne ulaşmak için lütfen “ONLİNE İŞLEM GİRİŞİ” menüsünden şifrenizle giriş yapınız. Giriş yapıldıktan sonra “Ara butonuna” “2012 YILI NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ÇİĞ SÜT DESTEKLEME İCMALİ ” yazarak […]

SGK PRİM TAHSİLATLARINA İLİŞKİN DUYURU

Son ödeme günü 31.08.2012 tarihi olan her türlü SGK prim ve diğer ödemelerin tahsilat işlemleri 04.09.2012 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. Konuya ilişkin SGK Duyurusu Tıklayınız.

60 SERİ NO’LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Emlak Vergisine esas olmak üzere 2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULUNDA TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ OLARAK BULUNAN ÜYELERİN YERİNE YENİLERİNİN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DUYURUSU

1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve tüzel kişinin yanında bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır… Söz konusu Bakanlık duyurusu için tıklayınız

120 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde istisna, eğitim ve öğretim tesislerine ilişkin projeler ile bazı KDV Genel Tebliğlerinde yapılan değişiklikler hakkında  açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort sakarya avukat resim yükle webmaster forum