Haberler

Son Duyurular

Trend Haberler

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ

ÖTV Kanununun 12 nci maddesi ile 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesi kapsamında 3/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.    

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DÜZELTİLMELİDİR

26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”ne ilişkin Üyelerimiz tarafından Başbakanlık’a, e-posta veya faks yoluyla gönderilmek üzere hazırlanan metin ilişiktedir. T.C BAŞBAKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : 0(312) 415 40 00 Faks : 0(312) 422 18 99 E-Posta : ozelkalem@basbakanlik.gov.tr Söz konusu metin için tıklayınız

PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörlüğü’nce Proje Danışmanlığı Eğitimi planlanmıştır. İşletmelere/girişimcilere yönelik danışmanlık hizmeti veren veya vermeyi planlayanların, eğitime katılmak için isim, telefon ve e-posta bilgilerini 07.01.2013 tarihi mesai bitimine kadar Muhammet.eskdk.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Söz konusu duyuru için tıklayınız

TEBLİĞLER

284 seri no’lu gelir vergisi genel tebliği tıklayınız. 121 seri no’lu katma değer vergisi genel tebliği tıklayınız. 422 sıra no’lu vergi usul kanunu genel tebliği tıklayınız. Özel iletişim vergisi genel tebliği seri no: 9 tıklayınız. 69 seri no’lu harçlar kanunu genel tebliği tıklayınız. 56 seri no’lu damga vergisi kanunu genel tebliği tıklayınız. 61 seri no’lu […]

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS ) HAKKINDA TEBLİĞLER

— Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2) — Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3) — TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı […]

2013 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 28 Aralık 2012 tarih ve 28511 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. *2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi tıklayınız.

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış olup; Yönetmelik, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. * Bağımsız Denetim Yönetmeliği tıklayınız

DSYB KASIM 2012 SÜT LİSTESİ

BURDUR DSYB KASIM 2012 SÜT LİSTESİ’ ne ulaşmak için lütfen “ONLİNE İŞLEM GİRİŞİ” menüsünden şifrenizle giriş yapınız. Giriş yapıldıktan sonra “Ara Butonuna”  “DSYB KASIM 2012 SÜT LİSTESİ” yazarak tıklayınız. Liste sayfa ortasında görülecektir. Excel dosyasını tıklayınız.

TÜRMOB GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLEN 7 YÖNETMELİKTEN 5’ İ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

1. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2. Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5. Serbest Muhasebeciler, […]

 sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort sakarya avukat resim yükle webmaster forum