Haberler

Haberler

.

Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs’lere Dahil Edilmiyor. Konuya ilişkin TÜRMOB mevzuat Sirküleri için tıklayınız

FAALİYETLERİ TAMAMEN YA DA GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN MÜKELLEFLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında Duyuru | Gelir İdaresi Başkanlığı 25/1/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen […]

.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO: 523) kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. Konuya ilişkin Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE 31.12.2021 TARİHİNE KADAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları, −5510 sayılı Kanunun 60-1/g maddesi kapsamındaki sigortalılar, −İle bu sigortalıların bakma yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları olsa dahi 31/12/2021tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir Konuya ilişkin TÜRMOB 2021/31 Sayılı Sirküleri okumak için tıklayınız

.

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tesmer Şubesi’nce Online olarak Staja giriş Sınavı ve SMMM Mesleki Yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları düzenlenmiştir. Staja giriş Sınavı ve SMMM Mesleki  Yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları Türmob portalı üzerinden gerçekleştirilecektir.  Kurslar 6 ay stajı kısaltan tek online eğitimdir.  Kursların her ikisi de 256 saat ve 1950 TL’dir ve 30’ar kişilik […]

.

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK ve SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri GİB e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri […]

.

Mesleki Gündemimiz ile İlgili; Genel Başkanımız Emre KARTALOĞLU ve SGK Başkanı Sayın İsmail YILMAZ’ın katılımlarıyla, TÜRMOB Youtube kanalı üzerinden 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de SOHBET PROGRAMI gerçekleştirilecektir. Programı https://youtu.be/h2tSxYhttic linkinden izleyebilirsiniz…

.

Sayın Üyemiz, 3568 Sayılı Meslek Yasamız ve SMMM Odaları Yönetmeliği gereği 2021 Yılı Maktu Aidatı, Odamız 2021 Yılı Bütçesi’ nde; *Çalışan Üyeler  için      :  935.00 TL *Çalışmayan Üyeler  için : 467,50 TL olarak belirlenmiştir. 5786 Sayılı Yasa’da;  Çalışmayan yani “Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği icra etmeyenler, yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler” ibaresi mevcuttur. Bu […]

.

Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, 17 Kasım 2020 tarihli ve 21307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un “Diğer Hükümleri başlıklı 4’üncü maddesinin 6/c bendine istinaden 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde 17 kasım 2020 tarihine kadar ödenmemiş olan  oda aidat borçlarının […]

 sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort bayan
nevşehir escort> kayseri escort> sakarya avukat webmaster forum sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Adapazarı Escort