Haberler

Haberler

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

19/10/2020 tarihli ve KVK-55/ 2020-2 / Yatırım İndirimi – 41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir. https://gib.gov.tr/2020-yili-ucuncu-gecici-vergi-doneminde-uygulanacak-yeniden-degerleme-oranina-iliskin-sirkuler

https://www.turmob.org.tr/haberler/5b3c55ea-6a5f-4c1e-8d69-554b996ec095/kgk-onayli-bagimsiz-denetciler-icin-surekli-uzaktan-egitim-programlari-sanal-siniflarda-basliyor

ŞİRKETLERİN 2020 HESAP DÖNEMİNDE DENETİME TABİ OLUP OLMADIKLARINI SORGULAYABİLECEKLERİ SİSTEM KULLANIMA AÇILMIŞTIR

Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır. Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2020 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2020 […]

TÜRMOB 2020/1. DÖNEM KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ BAŞVURULARI 3 EKİM 2020 TARİHİNE KADAR YAPILACAKTIR

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre Konkordato Komiserliği 2020 yılı alımları başlamıştır. Başvurular Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından 20 Ekim 2020 tarihine kadar alınacaktır.  İlgili duyuruya  https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/home/sayfadetay/konkordato-komiserligi-basvuru-usul-ve-esaslarina-iliskin-duyuru17092020021552  linkinden ulaşabilirsiniz. Eğitim Ücreti: Meslek Mensupları              : 950,00 TL+KDV Diğer Meslek Mensupları   :1.140,00 TL+ KDV Başvuru Süresi ve adresi                   : 3 Ekim 2020 tarihine kadar http://konkordato.tesmer.org.tr […]

.

Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Karlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı… Konuya ilişkin Türmob Mevzuat Sirküleri için tıklayınız

2020/3.DÖNEMİ SMMM ve YMM SINAV DUYURUSU

19-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru için tıklayınız. 5-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru için tıklayınız.

Veri Sorumluları Sicili (”VERBİS”) 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (”Kanun”) uyarınca veri sorumluları olarak addedilen gerçek ve tüzel kişilerin kayıt olmak zorunda oldukları ve bu kişilerin gerçekleştirmiş oldukları veri işleme faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (”Kurul”) gözetiminde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı […]

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI

17  Eylül  2020  tarihinde  sona  erecek  olan  fesih  yasağı  ve  nakdi  ücret  desteğinden yararlanma süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır. Konuya ilişkin Turmob Mevzuat Sirküleri için linki tıklayınız https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/b67ad093-acd2-4e3f-947c-42d88ba9561a/nakdi-ucret-desteginden-yararlanma-suresi-2-ay-uzatildi

.

30  Haziran’a  kadar  kısa  çalışma  başvurusunda  bulunmuş  işyerleri  için  kısa  çalışma ödeneğinin süresi; 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha ay uzatıldı. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASININ ESASLARI Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ilgili 02.07.2020/140sayılı ve 31.07.  2020/158sayılı sirkülerimiz  yayımlanmıştı.  Bu  kez  31/8/2020  tarihli  31230  […]

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İÇİN KDV ORANI 1 EYLÜL 2020 İLE 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA %8’DEN %1’E İNDİRİLDİ

29/08/2020   tarihli   ve   2913sayılı  Cumhurbaşkanı  Kararı  ile üniversite   ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler  Kanunu  ve  573  sayılı  Özel  Eğitim  Hakkında  Kanun  Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %8 olarak uygulanmakta olan katma […]

 sakarya escort sakarya escort sakarya travesti nevşehir escort> sakarya avukat webmaster forum
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort bolu escort ankara escort
magiza