Kooperatif ortakları için Covid 19 sebebiyle oluşan riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebilmek amacıyla kooperatiflerin 2019 olağan genel  kurul  toplantılarının  30/04/2021  tarihine  kadar  yapılması  zorunluluğu 31/07/2021  tarihine  ertelenmiştir.

Ayrıca  2020  olağan  genel kurul  toplantılarını 30/06/2021  tarihine  kadar  yapma  zorunluluğu  bulunan  kooperatiflerin  de  bu zorunluluğu 31/07/2021 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır.

Böylece kooperatifler 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantılarını sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere 31/07/2021tarihine ister birleştirerek isterse ayrı ayrı  yapabileceklerdir. 

Ancak  toplantıların  yapılabilmesi  için,  ilgili  Valilikçe  izin verilmesi, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması ve ilin toplantı tarihinde “çok yüksek riskli” grupta yer almaması gerekmektedir.

Konuya ilişkin duyuru için linki tıklayınız.

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19293

 sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort bayan
nevşehir escort> kayseri escort> sakarya avukat webmaster forum sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Adapazarı Escort