31.05.2020 TARİHİNDEN SONRA 2018/MART AYI VE ÖNCESİNE İLİŞKİN TEŞVİKLERDEN YARARLANILAMAYACAKTIR

5510  sayılı  Kanunun  Ek  17’nci   maddesi kapsamında2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten  yararlanma  veya  teşvik  değişikliği  talebinde  bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK  /  İşveren/E-Bildirge  V2  /  Aylık  Prim  Hizmet  Belgesi  Girişi” ekranları vasıtasıyla SGK’ yagöndermeleri gerekmektedir.31/5/2020 tarihinden  sonra“e-SGK  /  İşveren/E-Bildirge  V2 / Aylık Prim  Hizmet Belgesi Girişi” ekran  vasıtasıyla  SGK’  yagönderilecekiptal/asıl/ek nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgeleri/muhtasar  ve  prim  hizmet beyannameleriişleme alınmayacaktır.

*Konuya ilişkin TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/112-1 tıklayınız

 sakarya escort sakarya escort sakarya travesti nevşehir escort> sakarya avukat webmaster forum
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort bolu escort ankara escort
magiza