.

30  Haziran’a  kadar  kısa  çalışma  başvurusunda  bulunmuş  işyerleri  için  kısa  çalışma ödeneğinin süresi; 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha ay uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASININ ESASLARI

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ilgili 02.07.2020/140sayılı ve 31.07.  2020/158sayılı sirkülerimiz  yayımlanmıştı.  Bu  kez  31/8/2020  tarihli  31230  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatılmıştır.

1-) Buna göre kısa çalışma ödeneği süresi;

−Dışsal  etkilerden  kaynaklanan  dönemsel  durumlar  kapsamında  zorlayıcı  sebep gerekçesiyle 30 Haziran’ a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak,

−Kısa çalışma ödeneği sure uzatımından yararlanmak için süre uzatımı için yeni bir başvuruya ve uygunluk tespitine gerek bulunmamak,

−Daha önce  kısa  çalışmadan  yararlanan  aynı  işçiler  için  aynı  şartları  aşmamak kaydıyla,

31.08.2020/175-230/07/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı veya    02.07.2020/140 sayılı ve 31/07/2020/158sayılı sirkülerimizde belirtilen süreler içinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri  bakımından  belirtilen sürelerin  bitiş  tarihinden  başlamak  üzere iki  ay  daha uzatılmıştır. 

Dolayısıyla  işverenler  en  son  31/10/2020  tarihine  kadar  kısa  çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Kısa  çalışma  ödeneğinden  yararlanma  süresinin  uzatılmasına  karşılık,  işyerinin tamamında  veya  bir  kısmında  kısa  çalışmadan  vazgeçerek  işyerinde  normal  çalışma düzenine dönen işverenler normalleşme desteğinden yararlanabilir.

2-) Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/9/2020 tarihinde sona ereceğinden bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı için linki tıklayınız

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17898

 sakarya escort sakarya escort sakarya travesti nevşehir escort konya escort kayseri escort sakarya escort serdivan escort sakarya avukat webmaster forum izmir escort bayan