.

1  Temmuz  2020  tarihi  itibariyle  518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep halleri sona  erdiğinden,  söz  konusu  mükelleflerin  1  Temmuz  2020  tarihinden  itibaren  KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır. Buna göre 1 Temmuz 2020 tarihinden 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca  mücbir  sebep  halinde  olduğu  kabul  edilen  mükelleflerin  kısmi  tevkifata  tabi alımlarında bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların KDV tevkifatlı olarak kesilmesi gerekmektedir.

*Konuya ilişkin TÜRMOB Mevzuat Sirküleri ve Tebliğ için linki tıklayınız

https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/6951ccb8-e332-4850-a4ee-29c2e721ed0b/mucbir-sebep-halinde-oldugu-kabul-edilen-mukelleflerin-kismi-tevkifata-tabi-alimlarinda-kdv-tevkifat

 sakarya escort sakarya escort sakarya travesti nevşehir escort> sakarya avukat webmaster forum
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort bolu escort ankara escort
magiza