TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %19’A DÜŞÜRÜLDÜ

Halen  yıllık  %22  olarak  uygulanmakta  olan  tecil  faizi  oranı  25  Ekim 2019 tarihindenitibaren yıllık %19 olarak belirlendi. 25  Ekim  2019  tarihli  ve  30929  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan TAHSİLAT  GENEL TEBLİĞİ(SERİ:  C  SIRA  NO:  4)ile yapılan  düzenlemeyle halen  yıllık  %22  olarak uygulanmakta  olan  tecil  faizi  oranı 25  Ekim  2019  tarihinden itibaren  yıllık  %19  olarak belirlenmiştir.6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi  oranı  da  bu  Tebliğle  belirlenen  oran  ve  uygulama  esasları dikkate  alınarak  tespit edilecektir.

“Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)” tam metni. https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/026bf18f-3d92-4c9c-895b-098944cb940a/25-10-2019-165 tıklayınız