1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLAYAN e-FATURA, e-İRSALİYE, e-MÜSTAHSİL MAKBUZU, e-BİLET UYGULAMALARI

ÖZET

509  sıra  No.lu  VERGİ  USUL  KANUNU  GENEL  TEBLİĞİ  ile  yapılan  düzenlemeler kapsamında  zorunlu  olması  öngörülen  e-Fatura,  e-İrsaliye,  e-Müstahsil  Makbuzu,  e-Bilet uygulamaları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlıyor.

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunluluğu bulunuyor.

Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebileceklerdir.  Ancak aynı işlem  için  e-Belge  veya  kâğıt  ortamdaki  belgelerinden  sadece  birinin  düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve  e-Arşiv  Fatura  uygulamaları  için 7’nci  günden)  itibaren,  belgelerin  e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar uygulanacaktır.

Konuya ilişkin TURMOB Sirküleri için linki tıklayınız

https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/c48a8ab4-17f3-48e3-9197-8b7f719507af/1-temmuz-2020-tarihi-itibariyle-baslayan-e-fatura–e-irsaliye–e-mustahsil-makbuzu–e-bilet-uygulama

 sakarya escort sakarya escort sakarya travesti nevşehir escort> sakarya avukat webmaster forum
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort bolu escort ankara escort
magiza